רשימת מאמרים ולינקים

תנו לחיות לחיות - רמלה
http://www.letlive.org.il/

סופט פאוז - הפתרון לחתולים שורטים
http://www.letlive.org.il/

פרטים על מחלת הכלבת בארץ
http://agri3.huji.ac.il/~yakobson/rabheb/

פט-דין, פינת החי והחוק
http://www.petnet.co.il/law/

בית חולים וטרינרי - תשובות לילדים בנושא בע"ח
http://galim.org.il/petvet/

חיפוש כלבים כלל ארצי עפ"י מס' שבב
PETNET.CO.IL